Θέσεις σε όλη τη χώρα για εκπαιδευτικούς με πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ και απολυτήρια ΔΕ

Χωρίς να απαιτείται πιστοποίηση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το υπουργείο Παιδείας καλεί όλους τους πτυχιούχους πανεπιστημίων, ΤΕΙ και αποφοίτους Λυκείου “τεχνικών” ειδικοτήτων να δημιουργήσουν Μητρώο προκειμένου να προσληφθούν σε δημόσια ΙΕΚ και Επαγγελματικές Σχολές. Το Μητρώο Επαγγελματικής Κατάρτισης των ΙΕΚ δημιουργείται (ή ελέγχεται και επικαιροποιείται) στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας. Στη συνέχεια το αρμόδιο υπουργείο καλεί όσους … Συνεχίστε να διαβάζετε το Θέσεις σε όλη τη χώρα για εκπαιδευτικούς με πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ και απολυτήρια ΔΕ.