Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες στο τμήμα Φυσικής

Ερευνητικά πεδία, δικαιολογητικά και προθεσμία
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2023.

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Ερευνητικά πεδία:

 • Μελέτη του μαγνητικού πεδίου των εκτοξεύσεων στεμματικού υλικού στο εγγύς ηλιακό περιβάλλον
 • Μελέτη της ανάδυσης μαγνητικών πεδίων στον Ήλιο, μέσω τρισδιάστατων αριθμητικών προσομειώσεων
 • Μελέτη της δημιουργίας και εξέλιξης εκρηκτικών φαινομένων στον Ήλιο
 • Μαγνητικά πεδία πριν από ηλιακές εκρήξεις και πρόβλεψη ηλιακών εκρήξεων
 • Πρόβλεψη ηλιακών εκλάμψεων σε τρεις διαστάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής ([email protected]) ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής
 • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής
 • Αντίγραφο του Δ.Μ.Σ.
 • Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων
 • Βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Συστατικές Επιστολές (τουλάχιστον δύο)
 • Δήλωση του υποψηφίου με επιλογή του ερευνητικού πεδίου στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή του. Η επιλογή αυτή μπορεί να είναι από τα ερευνητικά πεδία τα οποία περιγράφονται στην προκήρυξη. Στην περίπτωση που η επιλογή δεν εμπεριέχεται στα περιγραφόμενα στην προκήρυξη, οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην κατάθεση αναλυτικής περιγραφής του αντικειμένου έρευνας (τουλάχιστον 500 λέξεις)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Οι γλώσσες υποβολής του προτεινόμενου τίτλου και του προσχεδίου της διατριβής δύνανται να είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική γλώσσα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν την Γραμματεία στο τηλέφωνο: 2651007491.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε περαιτέρω πληροφορίες.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram