Τέλος προθεσμίας για αιτήσεις σε πρόγραμμα κατάρτισης 2.000 ευρώ

Ποιοι είναι δικαιούχοι – Αναλυτικά οι ειδικότητες

Η δράση, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στοχεύει στην κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων σε 1000 άνεργους των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Δυτικής Ελλάδας και αποτελεί άλλη μία στοχευμένη δράση της Περιφέρειας στην κατεύθυνση ενίσχυσης των ανέργων της περιοχής και διευκόλυνσης της εισόδου τους, στην αγορά εργασίας.

Τα στοιχεία του νέου προγράμματος κατάρτισης

Το πρόγραμμα «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» στοχεύει στη πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων που θα ενταχθούν, λαμβάνοντας υπόψη και τα πλέον πρόσφατα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών για την Αγορά Εργασίας στην Περιφέρεια.

Μέσω του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα λάβουν:

α) Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής μέσω ατομικών συνεδριών, που θα έχει ως αντικείμενο τη βέλτιστη σύγκλιση των εκπαιδευτικών αναγκών του ωφελούμενου με τα αντικείμενα κατάρτισης.

β) Υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 400 ωρών (320 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 80 ώρες Πρακτική Άσκηση).

γ) Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή άλλο ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

δ) Εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης και ανά ώρα πρακτικής άσκησης.

Στο πρόγραμμα προγραμματίζεται να ενταχθούν 1000 άνεργοι από τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

  • Στέλεχος Εστίασης - Διοίκησης Μονάδων Εστίασης
  • Υπάλληλος μαγειρικής - Εστιατορικής τέχνης
  • Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης
  • Πωλητής Λιανικής
  • Πωλητής - Στέλεχος Εξαγωγικού Διεθνούς Εμπορίου
  • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)

Αναλυτικά η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους

Αφορά στην υλοποίηση θεματικών σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 400 ωρών, οι οποίες κατανέμονται σε:

  • 180 ώρες θεωρητική εκπαίδευση σε εξιδεικευμένα θεματικά αντικείμενα σε δυναμικούς τομείς και κλάδους προτεραιότητας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας
  • 140 ώρες σε οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις (Soft Skills – New Skills)
  • 80 ώρες Πρακτική Άσκηση

Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) και τη συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα καταβάλλεται από τον Δικαιούχο στους ωφελούμενους το αντίστοιχο εκπαιδευτικό επίδομα.

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο:

Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 € (αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.)

Ώρες πρακτικής άσκησης x 5€/ ώρα( αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).

Έτσι, η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 400 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 2.000 ευρώ

Η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά στο katartisou-pde.gr και ο πρώτος κύκλος αιτήσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι 30 Νοεμβρίου 2022.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram