Τέλος χρόνου για το επίδομα των 2.000 ευρώ -Έως αύριο οι αιτήσεις

Ποιους αφορά
Δικαιολογητικά, προϋποθέσεις

Σε λιγότερες από 24 ώρες κλείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Ενισχυμένο Φοιτητικό Επίδομα. Υπενθυμίζεται ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση του ενισχυμένου στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 υποβάλλονται έως Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, μέσω της ειδικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας, όπως περιγράφεται στην νέα ΕΚΓΥΚΛΙΟ.

Στην Εγκύκλιο οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για τα επιπρόσθετα κριτήρια που απαιτούνται στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί.

Συμπληρωματική υποβολή πεδίων συγκατοίκησης στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει όσους υπέβαλαν αίτηση για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και ανήκουν στην περίπτωση συγκατοίκησης, ότι «στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες ευρώ».

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • αριθμός  της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή

Τα στοιχεία συγκατοίκησης θα υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Διευκρινήσεις 

  • σε δικαιούχους που έχει ήδη καταβληθεί το ποσό των 1.000 ευρώ, θα καταβληθεί συμπληρωματικά και το ποσό των 500 ευρώ
  • σε περίπτωση συγκατοίκησης θα καταβληθεί το ποσό των 1.000 ευρώ επιπλέον του αρχικού.
  • για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και θα αξιολογηθούν, εφόσον εγκριθούν, θα καταβληθεί εξ αρχής το ποσό των 1.500 ευρώ ή των 2.000 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης
  • Οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΕΑΠ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης για τη συγκατοίκηση.
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram