«Τέλος χρόνου» για επιχορήγηση 14.800 ευρώ σε 3.000 ανέργους

Λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εκπνέει στις 3 Οκτωβρίου και ώρα 3 μετά το μεσημέρι.

Τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, στις 15.00, λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 3.000 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
  • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α΄ εξαμήνου από την έναρξη.
  • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β΄ εξαμήνου από την έναρξη.

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ ηλικίας 18-29 ετών, που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης και πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr.

Οι άνεργοι θα πρέπει να είναι έως 29 ετών, να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της Ε.Ε. ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση και να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, εφόσον είναι άνδρες υποψήφιοι.

Ως προς τον βηματισμό της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως τη Δευτέρα να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία θα περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, https://www.ependyseis.gr.

Η ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) θα αξιολογήσει συγκριτικά όλα τα επιχειρηματικά σχέδια και θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα κατάταξης με όλες τις παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης.

Προσοχή: Οι αιτήσεις που χρηματοδοτούνται προκύπτουν με βάση τη σειρά κατάταξης και όριο την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram