Ταμείο Ανάκαμψης: Από 7/12 η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο «Γενετική Βελτίωση Ζώων»

Οι λόγοι μετάθεσης της ημερομηνίας
Μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο Γενετική Βελτίωση Ζώων για την Τετάρτη 7η Δεκεμβρίου 2022 ώρα 12:00 μμ.

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, ως φορέας υλοποίησης της δράσης, Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο Γενετική Βελτίωση Ζώων για την Τετάρτη 7η Δεκεμβρίου 2022 ώρα 12:00 μμ.

Η μετάθεση γίνεται προκείμενου να εξεταστεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης στον οδηγό του προγράμματος προτάσεων ενδιαφερόμενων φορέων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση του έργου.

Μέρος του ζωικού γενετικού υλικού της χώρας αποτελούν τα εγγεγραμμένα και πιστοποιημένα ζώα καθαρών φυλών αγροτικών ζώων.

Το εν λόγω ζωικό υλικό καταγράφεται και πιστοποιείται και μέσω των προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών ζώων και διάσωσης-διατήρησης ζώων σπάνιων φυλών.

Τα προγράμματα γενετικής βελτίωσης αποτελούν βασικό εργαλείο, τόσο για την βελτίωση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων, όσο και για την ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram