Τα προσόντα για κάθε ειδικότητα (Μόνιμοι ΟΣΕ)

Ποιοι και πως συμμετέχουν
Τα προσόντα για κάθε ειδικότητα της προκήρυξης 1/2022 του ΟΣΕ δημοσιοποιεί το workenter.gr σε έναν αποκαλυπτικό πίνακα

Τα προσόντα για κάθε ειδικότητα της προκήρυξης 1/2022 του ΟΣΕ δημοσιοποιεί το workenter.gr σε έναν αποκαλυπτικό πίνακα.

Από το σύνολο των 90 θέσεων της προκήρυξης 1/2022  οι 34 θα διατεθούν σε υποψηφίους που δεν έχουν οποιαδήποτε συναφή εμπειρία με το αντικείμενο της θέσης.

Οι θέσεις αυτές αφορούν υποψηφίους όλων των ειδικοτήτων.

Κατά συνέπεια η διεκδίκηση της μόνιμης θέσης απαιτεί για τους υποψηφίους τον τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πρόσθετα προσόντα.

Το workenter αποκαλύπτει τη λίστα με όλα τα απαιτούμενα προσόντα τα οποία -ανά ειδικότητα- έχουν ως εξής:

  • ΔΕ Προσωπικού Ελιγμού Κλειδούχων: Τίτλος σπουδών ΔΕ  + Γνώση χειρισμού Η/Υ
  • ΔΕ Σταθμάρχες: Τίτλος σπουδών ΔΕ + Γνώση χειρισμού Η/Υ + Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί: Τίτλος σπουδών ΔΕ + Γνώση χειρισμού Η/Υ + Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι: Τίτλος σπουδών ΔΕ + Γνώση χειρισμού Η/Υ + Άδεια άσκησης επαγγέλματος (Α, Γ, Δ)
  • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου: Τίτλος σπουδών ΔΕ + Γνώση χειρισμού Η/Υ + Άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου (σε ισχύ) + Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (συγκεκριμένης ειδικότητας)

Σημειώστε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 2 Ιανουαρίου 2023.

Κάντε ορθή αίτηση με το workenter.gr

Αξιοποιήστε το τμήμα συμπλήρωσης αιτήσεων του workenter.gr για να κατοχυρώσετε ορθή και έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό μονίμων του ΟΣΕ.

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εναλλακτικά

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, καλέστε στα τηλέφωνα:

  • 211 9555 023
  • 211 9555 025
  • 211 9555 099
  • 211 9555 022
  • 211 9555 050

ή

Στείλτε e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Αναγράφοντας στο θέμα "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΕ" και μέσα στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνό σας.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram