Συμπληρωματικός πίνακας επιτυχόντων για τις αθλητικές δοκιμασίες (6Κ/2018)

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα καλούνται να λάβουν μέρος στις αθλητικές δοκιμασίες που ορίζονται στην προκήρυξη 6Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π., προσερχόμενοι στην κεντρική είσοδο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2021 και ώ

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 (ΦΕΚ 17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ επί τη βάσει των «ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», σας ενημερώνουμε,  σε συνέχεια του από 21-9-2021 σχετικού δελτίου τύπου του Α.Σ.Ε.Π., ότι κατόπιν επιπλέον διενεργηθέντος ελέγχου από την Επιτροπή Πρακτικών Δοκιμασιών περί της υγειονομικής καταλληλότητας 19 κληθέντων σε υγειονομικές εξετάσεις υποψηφίων, οι οποίοι είχαν υποβάλει εμπροθέσμως τα δελτία υγειονομικής καταλληλότητας, και του υπ’ αρ.  92/7-10-2021 Πρακτικού της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού, αποφασίσθηκε η κατάρτιση «Συμπληρωματικού Αλφαβητικού Πίνακα Επιλαχόντων Ανδρών Υποψηφίων Β΄ Επικουρικού Πίνακα που καλούνται σε αθλητικές δοκιμασίες», οι οποίοι δύνανται να λάβουν μέρος στις προβλεπόμενες στην προκήρυξη 6Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. αθλητικές δοκιμασίες, αναμορφούμενου αναλόγως του  «Πίνακα Επιλαχόντων Ανδρών Υποψηφίων Β΄ Επικουρικού Πίνακα που αποκλείονται για λοιπούς λόγους».

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα με τίτλο «Συμπληρωματικός Αλφαβητικός Πίνακας Επιλαχόντων Ανδρών Υποψηφίων Β΄ Επικουρικού Πίνακα που καλούνται σε αθλητικές δοκιμασίες» καλούνται να λάβουν μέρος στις αθλητικές δοκιμασίες που ορίζονται στην προκήρυξη 6Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π., προσερχόμενοι στην κεντρική είσοδο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Τέρμα Χατζηκυριάκου, Πειραιάς, ΤΚ 185 39), στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:00, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα λοιπά οριζόμενα στο από 21-9-2021 σχετικό δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π..

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram