Στο ταμείο για το επίδομα των 1.000 ευρώ

Ποιοι οι δικαιούχοι
Η πίστωση του επιδόματος θα γίνει με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Χριστουγεννιάτικα χαμόγελα μοιράζει το επίδομα των 1.000 ευρώ που μπαίνει τώρα στους λογαριασμούς χιλιάδων δικαιούχων.

Το νέο βοήθημα θα δώσει μεγάλη ανάσα ρευστότητα σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονική συγκυρία για χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά.

Τα 1.000 ευρώ αφορούν 6.000 δικαιούχους.- μητέρες που δικαιούνται επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος

Η δικαιούχος μητέρα μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση προς την αρμόδια Yπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, εάν έχει χορηγηθεί ή και της ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον προβλέπεται η χορήγησή της, με βάση τις προθεσμίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και, συγκεκριμένα, στην περίπτωση που, μετά τη λήψη της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για τη λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας έως και τις 31/03 του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται με δύο τρόπους:

  • είτε μέσω των e-services ΔΥΠΑ είτε μέσω ΚΕΠ από την ίδια τη δικαιούχο ή διά αντιπροσώπου και η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-services ΔΥΠΑ
  • είτε από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ.

Ποιες  μητέρες χάνουν το επίδομα

  • Αποκλείονται από την άδεια μητρότητας οι εργαζόμενες που έχουν ευνοϊκότερους όρους έστω και κατ’ ελάχιστο μειωμένου ωραρίου  ως άδειας φροντίδας παιδιού στη κλαδική τους σύμβαση, σε σχέση με όσα προβλέπονται στην ΕΓΣΣΕ.
  • Αποκλείονται από την άδεια μητρότητας οι εργαζόμενες που δεν παίρνουν το επίδομα τοκετού – λοχείας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Επέκταση επιδόματος 

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει αποφασίσει την επέκταση του επιδόματος από τους έξι στους εννέα μήνες από την 1η Ιανουαρίου 2023.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram