ΣΤΑΣΥ: Επιλαχόντες διορίζονται τώρα σε μόνιμες θέσεις

Την κατανομή για μόνιμες προσλήψεις στην Εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη (ΣΤΑΣΥ) Α.Ε. υπέγραψε το υπουργείο Εσωτερικών. Ειδικότερα, η απόφαση αφορά την κατανομή ενενήντα οκτώ (98) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικοτήτων Oδηγών και Τεχνιτών, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 1/2020 της ΣΤΑΣΥ. Σύμφωνα με την απόφαση, η ΣΤΑΣΥ ενέκρινε την πρόσληψη ενενήντα οκτώ … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΣΤΑΣΥ: Επιλαχόντες διορίζονται τώρα σε μόνιμες θέσεις.