Στα ΑΤΜ σήμερα το επίδομα των 210€ - Ποιοι εισπράττουν

Κριτήρια, όροι, προϋποθέσεις
Ο αριθμός των δικαιούχων αγγίζει τις 667.000

Πιστώνεται το απόγευμα στους λογαριασμούς χιλιάδων δικαιούχων το επίδομα του ενοικίου στέγασης.

Η πληρωμή γίνεται μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2022, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της καταβολής, σύμφωνα με την κυα του επιδόματος ενοικίου (στέγασης).

Να σημειωθεί ότι θα πληρωθούν όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι και την 31 Οκτωβρίου 2022 και έχει εγκριθεί.

Ποσά Επιδόματος Στέγασης

– Για τον δικαιούχο του επιδόματος: 70 ευρώ το μήνα

– Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα

– Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

– Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

– Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Εισοδηματικά κριτήρια 

Για τη διαμόρφωση του εισοδηματικού ορίου λαμβάνεται υπόψη η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1). Για ένα φυσικό πρόσωπο, εισόδημα σε γενικές γραμμές είναι τα χρήματα που κερδίζει από την εργασία και τις επενδύσεις του. Προκειμένου να είσαι δικαιούχος του επιδόματος στέγασης, δεν μπορείς να κερδίζεις εισόδημα πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Στην περίπτωση μονοπρόσωπου νοικοκυριού, το συνολικό εισόδημα θα πρέπει να μη ξεπερνάει τις 7.000€

Ανεξάρτητα της σύνθεσης του νοικοκυριού, προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος στέγασης είναι το ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 21.000€. Σε αντίθεση περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος δεν θεωρείται δικαιούχος. Ωστόσο σημειώνεται πως στο εισοδηματικό όριο δεν προσμετρώνται τα εξής: επίδομα παιδιού, μη ανταποδοτικό αναπηρικό επίδομα και επίδομα αναδοχής

Διάρκεια χορήγησης

Η χορήγηση του επιδόματος πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης και δύναται να έχει διάρκεια δώδεκα μήνες.

Ειδικότερα, με την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, κι εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις η χορήγηση του επιδόματος ανανεώνεται αυτόματα για έξι ακόμα μήνες.

Το προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου με συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ απευθύνεται σε 260.000 νοικοκυριά και 667.000 ανθρώπους.

Ποια νοικοκυριά εξαιρούνται από το πρόγραμμα επιδόματος στέγασης;

  • Τα νοικοκυριά που είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλα προγράμματα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου, λόγου χάρη στη στεγαστική συνδρομή ανασφάλιστων υπερήλικων
  • Περιπτώσεις μισθώσεων μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών ή μίσθωσης μέρους κατοικίας
  • Δεν γίνονται δεκτές μισθώσεις κατοικίας από συγγενείς πρώτου βαθμού, συζύγου ή πρώην συζύγου καθώς και έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης
  • Τα νοικοκυριά που μισθώνουν κατοικία η οποία τους είχε παραχωρηθεί εντός των τριών τελευταίων ετών πριν την υποβολή της αίτησης
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram