Στα ΑΤΜ μέχρι τις 12 Αυγούστου 8.462 δικαιούχοι

Τμηματικά θα δοθεί το πριμ των νέων αγροτών
H πληρωμή αφορά το πριμ πρώτης εγκατάστασης για την ενίσχυση των νέων γεωργών

Συνολικές πιστώσεις ύψους 223.373.500 ευρώ θα καταβληθούν σε  8.462 νέους αγρότες σε οχτώ Περιφέρειες της χώρας, έως τις 12 Αυγούστου.

Τα ποσά θα διατεθούν τμηματικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκινώντας από τους 1.501 νέους γεωργούς της Κεντρικής Μακεδονίας.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή αφορά το πριμ πρώτης εγκατάστασης για την ενίσχυση των νέων γεωργών.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις ένταξης των 8 Περιφερειών που είναι να πληρωθούν σε αυτή την παρτίδα, δηλαδή κατά σειρά υπογραφής Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Ήπειρος και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.

Αναλυτικά, οι αποφάσεις ένταξης ανά περιφέρεια, οι δικαιούχοι και το συνολικό ποσό (το 100%) της ενίσχυσης που θα λάβουν στην πενταετία, μέσα από το ΠΑΑ, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Περιφέρεια Απόφαση ένταξης Δικαιούχοι Ποσό 100% ενίσχυσης στην 5ετία (ευρώ)
Δυτική Μακεδονία 12 Ιουλίου 840 31.882.500
Στερεά Ελλάδα 12 Ιουλίου 815 30.595.000
Δυτική Ελλάδα 13 Ιουλίου 1.253 47.357.500
Θεσσαλία 13 Ιουλίου 1.106 41.487.500
Κεντρική Μακεδονία 14 Ιουλίου 1.501 55.017.500
Κρήτη 14 Ιουλίου 1.458 56.872.500
Ήπειρος 19 Ιουλίου 624 23.377.500
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 19 Ιουλίου 865 32.515.000
Σύνολο 8.462 248.370.000

Να σημειωθεί ότι θα ακολουθήσουν κι οι άλλες περιφέρειες από τον Σεπτέμβριο, ανάλογα με τον ρυθμό που θα ολοκληρώνουν την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων νέων αγροτών και κτηνοτρόφων.

 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram