Στα αναδρομικά και οι συνταξιούχοι - Τι ισχύει με την φορολόγηση

Η νέα απόφαση - Σε ευνοϊκότερο καθεστώς ένστολοι, γιατροί, δικαστικοί και πανεπιστημιακοί (PDF)

Δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) για την ένταξη των συνταξιούχων στις αναδρομικές πιστώσεις των ειδικών μισθολογίων.

Σημειώστε:

 • Το ποσό υπολογίζεται με αναφορά στα αντίστοιχα για κάθε κατηγορία συνταξιούχων χρονικά διαστήματα, και μέχρι το χρονικό σημείο υπαγωγής τους στις διατάξεις του ν. 4387/2016
 • Σε περίπτωση που τα πρόσωπα έχουν λάβει, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012, τα σχετικά ποσά συμψηφίζονται με το εφάπαξ χρηματικό ποσό του ιδίου άρθρου, κατά το μέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα, εξαιρουμένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων. Ο προαναφερόμενος συμψηφισμός θα λάβει χώρα και κατά την εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων που τυχόν εκδοθούν μετά την ημερομηνία εφάπαξ καταβολής του ανωτέρω χρηματικού ποσού, εφόσον αυτές αναφέρονται, εν όλω ή εν μέρει, στο ίδιο χρονικό διάστημα

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η εφάπαξ καταβολή αφορά:

 • Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας
 • Στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος
 • Στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
 • Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και σε λοιπό προσωπικό
 • Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του Κύριου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 • Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς
 • Μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Σημειώστε:

 1. Το χρηματικό ποσό, θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την 27/1/2019. Στις περιπτώσεις που κατά τους σχετικούς υπολογισμούς προκύψει, συνολικά, αρνητικό χρηματικό ποσό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη
 2. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, όπου το εν λόγω ποσό θα εμφανίζεται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων υπηρεσιών των υπουργείων. Η εν λόγω κατάσταση αποστέλλεται μέχρι την 21η του μήνα καταβολής στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης

Στην κατάθεση νομοθετικής διάταξης κινείται το υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα ορίζει ότι στα αναδρομικά, θα γίνει παρακράτηση φόρου 20% με την οποία θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων.

Αυτό σημαίνει ότι τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων που καταβληθούν εντός των επόμενων ημερών δεν θα φορολογηθούν με βάση την κλίμακα φορολογίας, αλλά με ευνοικότερο καθεστώς

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram