Σπουδές στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Δικαιολογητικά, προθεσμία
Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε την εισαγωγή υποψήφιων διδακτόρων στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε την εισαγωγή υποψήφιων διδακτόρων στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών αφορά τις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης».

Αποσκοπεί στη διεξαγωγή σύγχρονης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο των «Επιστημών της Εκπαίδευσης».

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πτυχιακή ή διπλωματική εργασία προπτυχιακών σπουδών (εάν υπάρχει)
 • Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακών σπουδών
 • Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (εάν υπάρχει)
 • Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής
 • Προσχέδιο της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής στο οποίο παρουσιάζονται η προβληματική, οι στόχοι και η προτεινόμενη μεθοδολογία (εάν οι υποψήφιοι/ες δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, η γλώσσα συγγραφής μπορεί να είναι η αγγλική ή η γαλλική)
 • Επιστολή πρόθεσης επίβλεψης της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που έχει δικαίωμα επίβλεψης

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει:

 • να υποβάλουν υποχρεωτικά τον φάκελο* υποψηφιότητάς τους στην διαδικτυακή πύλη εδώ
 • να τον αποστείλουν ταχυδρομικά στην εξής διεύθυνση: «Γραμματεία ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο-Πάτρα»

Τα αρχεία θα πρέπει να έχουν αρίθμηση και όνομα σύμφωνα με τη λίστα των δικαιολογητικών (π.χ. «1_Βιογραφικό», «2_Πτυχίο», «3_ΔΜΣ», κ.ο.κ).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε σε 2610969828 και 2610969310

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram