Σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Δικαιολογητικά, προθεσμία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διαθέτει θέσεις για όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία (Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών) του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Πανεπιστημιούπολη, 69 100 Κομοτηνή).

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας (προτεινόμενος τίτλος, γλώσσα και επιβλέπων)
  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας καλής γνώσης επιπέδου Β2 Αγγλικών ή Γερμανικών ή Γαλλικών ή Ιταλικών ή Ισπανικών
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων
  • Συστατική επιστολή

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2531039622 ή στείλτε μήνυμα στο : [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram