ΣΕΒ: Τα επαγγέλματα που χορηγούνται υψηλότεροι μισθοί

Σε σχέση με το μέσο όρο

Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί, τεχνικοί στην πληροφόρηση και στην επικοινωνία, υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο. Αυτά είναι τα επαγγέλματα, που κατά τον ΣΕΒ, αμείβονται με μισθούς αισθητά πιο μεγάλους σε σχέση με το μέσο όρο. Πρόκειται για επαγγέλματα που έχουν υψηλή ζήτηση, αλλά και καλύτερες προοπτικές απασχόλησης.

Τούτο προκύπτει από μελέτη που εκπόνησε ο Σύνδεσμος και η οποία δείχνει ότι την περίοδο ανάμεσα στην οικονομική κρίση και στην πανδημία, έδειξαν τη δυναμική τους. Πρόκειται για 11 επαγγέλματα που είναι τα εξής:

 • Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας.
 • Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο.
 • Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών.
 • Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών.
 • Πωλητές.
 • Χειροτέχνες και τυπογράφοι.
 • Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί.
 • Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης.
 • Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 • Συναρμολογητές (μονταδόροι).
 • Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού.

Κατά τον ΣΕΒ, την περίοδο από το 2013 έως το 2019, υπήρξε ταχύτερη βελτίωση της απασχόλησης σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, όπως είναι η μεταποίηση, τα logistics, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η ενέργεια και η εξόρυξη. Τα επαγγέλματα που καλύπτονται από τους ανωτέρω κλάδους, στηρίζονται εν πολλοίς στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Έτσι, ο ΣΕΒ εκτιμά ότι για να συνεχιστεί η θετική πορεία σε αυτούς τους κλάδους θα πρέπει να αναβαθμιστεί ποιοτικά το σύστημα που διέπει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram