Σε ποιους στέλνει νέο προσκλητήριο διορισμού -ΑΣΕΠ

Δείτε τους πίνακες
Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2021

Ανακοινώνεται ότι το ΑΣΕΠ, κατόπιν της από 19 Ιανουαρίου 2021 Ανακοίνωσης του Προέδρου του, προέβη, μετά τους απαιτούμενους ελέγχους, στην κατάρτιση νέων προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων για την πλήρωση 20 θέσεων κλάδου ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΑΜΙΑΚΟΥ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Γ/2019  με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στην ανωτέρω προκήρυξη.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις έγινε ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης (1Γ/2019), με τη σειρά που είχαν αυτοί στους πίνακες κατάταξης του κλάδου ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΑΜΙΑΚΟΥ.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και λήγει την 10η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε τα αποτελέσματα 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram