Πυροσβεστική: Ποιοι θα πάρουν έξτρα μόρια

Ποια πτυχία ΑΕΙ - ΤΕΙ και απολυτήρια γίνονται δεκτά
"Κλείδωσε" η "έξτρα" μοριοδότηση μερίδας υποψηφίων που θα διεκδικήσουν μία από τις μόνιμες θέσεις στην Πυροσβεστική με την πρώτη προκήρυξη του 2023

"Κλείδωσε" η "έξτρα" μοριοδότηση μερίδας υποψηφίων που θα διεκδικήσουν μία από τις μόνιμες θέσεις στην Πυροσβεστική με την πρώτη προκήρυξη του 2023.

Σύμφωνα με την εντολή από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει της έκδοσης της πρώτης προκήρυξης που θα προηγηθεί της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, θα δοθούν επιπλέον μόρια σε υποψηφίους.

Ειδικότερα, μόρια θα λάβουν:

  • Όσοι απασχολήθηκαν ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης στο Π.Σ. για κάθε αντιπυρική περίοδο στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) και στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.).
  • Τέλος, μόρια θα προβλέπονται εφόσον στο πρόσωπο πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης συντρέχει και η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη ενώ προβάδισμα θα λαμβάνουν όσοι έχουν την ιδιότητα του εθελοντή του Π.Σ. και τουλάχιστον τριετή συνολική πραγματική υπηρεσία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι συνταγματικά ο διαγωνισμός δεν μπορεί να αποκλείσει υποψηφίους, ωστόσο θα προβλέπεται εκ νέου η σχετική μοριοδότηση από τη "δεξαμενή" του εποχικού προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση, δεν προβλέπεται εμπλοκή του ΑΣΕΠ στη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση της προκήρυξης θα απεμπλακεί από τις δεσμεύσεις στο σύστημα των προσλήψεων που θα επιβληθούν στην πιθανότητα των πρόωρων εκλογών. Αυτό πρακτικά σημαίνει  ότι ενδεχόμενες εκλογές δεν θα διακόψουν την προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Πυροσβεστικού Σώματος, συστάθηκαν 3.630 νέες μόνιμες θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού, εκ των οποίων οι 3.505 θέσεις κατανέμονται στο πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων και οι υπόλοιπες 125 θέσεις κατανέμονται στο πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

 Το πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων διακρίνεται ως εξής:

  • Κατηγορία Διοικητικού (Νομικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. Νομικού Τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής)
  • Οικονομικού (κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Φοροτεχνικών Εφαρμογών, τραπεζικών εφαρμογών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη Λογιστική, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική, Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
  • Μηχανικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Αεροναυπηγών, Μηχανολόγων Ναυπηγών, Χημικών Μηχανικών, Πυρομηχανικών και Αρχιτεκτόνων.
  • Τεχνικοί στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι τίτλου σπουδών Β΄ κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του ηλεκτρονικού τομέα ή αντίστοιχου τομέα ή κλάδου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) αντίστοιχα, κάτοχοι τίτλου σπουδών Β΄ κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Αμαξωμάτων ή Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτων ή ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Αμαξωμάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) ή του τμήματος Ειδίκευσης Κλάδου 13 (Μηχανικός Αυτοκινήτων) ή των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) και έχουν πρακτική εμπειρία σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών τους.
  • Πλοηγοί – Κυβερνήτες και Πλοηγοί – Μηχανικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι τίτλου σπουδών Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή κάτοχοι πτυχίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τουλάχιστον τριετή θαλάσσια προϋπηρεσία σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού, ή και του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα Πλοιάρχου ή Μηχανικού.
  • Κατηγορία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στους οποίους περιλαμβάνονται πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Επιστήμης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Η/Υ ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης των Επικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι Δημόσιας ή αναγνωρισμένης ιδιωτικής Σχολής κατεύθυνσης Ηλεκτρονικών – Επικοινωνιών της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής.
  • Κατηγορία Χειριστών εναερίων μέσων και Μηχανικών – Τεχνικών εναερίων μέσων, στους οποίους, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα πτητικά μέσα που διαθέτει και συντηρεί η Υπηρεσία, περιλαμβάνονται κάτοχοι κατάλληλου πτυχίου σε ισχύ επαγγελματία χειριστή και κάτοχοι πτυχίου προσωπικού συντηρήσεως αεροπορικού υλικού, που εκδόθηκε ή αναγνωρίσθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
  • Κατηγορία Υγειονομικών, στους οποίους περιλαμβάνονται ιατροί ειδικότητας Παθολόγου, Καρδιολόγου, Πνευμονολόγου, Χειρουργού, Ορθοπεδικού, Γενικής Ιατρικής, Νευρολόγου, Ψυχιάτρου, Οφθαλμιάτρου, Γυναικολόγου, Δερματολόγου, Ακτινοδιαγνώστη, Αναισθησιολόγου – Καταδυτικού Ιατρού, Ιατρού Εργασίας, Ουρολόγου, Ωτορινολαρυγγολόγου και Οδοντιάτρου.
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram