Πυροσβεστική: Διευκρινίσεις για την προκήρυξη και τις νέες θέσεις

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Διευκρινίσεις για την προκήρυξη εισαγωγής στις Σχολές με νέα ενημέρωση παρέχει το Πυροσβεστικό Σώμα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι ώρες επικοινωνίας του κοινού με την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στα τηλέφωνα: 2132157895-7896-7897-7898 ορίζονται σε Δευτέρα ως Παρασκευή 08:00-  14:00.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος προβλέπει ότι οι βεβαιώσεις ικανότητας που παραλαμβάνουν οι υποψήφιοι από άλλες αρχές (ανεξαρτήτως της προθεσμίας και του τόπου παράδοσης που αναγράφονται σε αυτές) παραδίδονται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος   την ημερομηνία που θα κληθούν να υποβληθούν στο άθλημα μεταφοράς αλτήρων, όπως ορίζεται στην παρ. 6βγ του Κεφαλαίου Ε της ανωτέρω προκήρυξης.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την προκήρυξη της Πυροσβεστικής

Για τις θέσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα απαιτούνται τα εξής:

 • Υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή
  αν είσαι ανήλικος υποψήφιος απαιτείται και η υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα.
 • Αντίγραφο αίτησης δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές
 • Αντίγραφο της ταυτότητας
 • Τέλος, αν κάποιος υποψήφιος ανήκει σε μία από τις ειδικές κατηγορίες, θα χρειαστεί επιπρόσθετα δικαιολογητικά.

Εκτός από την αίτηση, ο υποψήφιος θα πρέπει να κριθεί κατάλληλος στις προκαταρκτικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν:

 • Ψυχομετρικές δοκιμασίες
 • Υγειονομικές εξετάσεις
 • Αθλητικές δοκιμασίες, των οποίων οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε νεότερο χρόνο

Οι αθλητικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν:

 • Δρόμο 100μ
 • Δρόμο 1000 μ.
 • Άλμα σε ύψος
 • Άλμα σε μήκος
 • Ρίψη σφαίρας
 • Μεταφορά αλτήρων 25 κιλών σε κάθε χέρι σε απόσταση 100 μέτρων

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους από τη Δευτέρα 13 Μαρτίου έως και τη Δευτέρα 20 Μαρτίου του 2023.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram