Πυροσβεστική: Αιτήσεις για 150 διοικητικές θέσεις

Ποια πτυχία συμμετέχουν
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για 150 μόνιμες προσλήψεις στην Πυροσβεστική. Οι αιτήσεις για τις θέσεις εργασίας υποβάλλονται έως και την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για 150 προσλήψεις στην Πυροσβεστική. Οι αιτήσεις για τις θέσεις εργασίας υποβάλλονται έως και την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι όσοι επιλεγούν θα καταλάβουν θέσεις αξιωματικών για πέντε χρόνια.

Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν υποψηφίοι ηλικίας έως 35 ετών.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για 150 θέσεις εργασίας στην Πυροσβεστική μπορούν να υποβληθούν έως και την Τρίτη 21/09/2021, στις 14:00 το μεσημέρι.

Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε 150 θέσεις και κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

  • Πληροφορικής και Επικοινωνιών 38 θέσεις
  • Μηχανικών (14 πολιτικοί μηχανικοί,15 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και 14 μηχανολόγοι μηχανικοί) 43 θέσεις
  • Μετεωρολογίας 19 θέσεις
  • Νομικής 18 θέσεις
  • Οικονομικών 32 θέσεις

Γραπτές εξετάσεις

Το έντυπο απαντήσεων θα περιλαμβάνει για κάθε θέμα έως εκατό (100) ερωτήσεις διαβαθμισμένης
δυσκολίας για κάθε προκηρυσσόμενη ειδικότητα/κατηγορία. Κάθε ερώτηση προκύπτει από την εξεταστέα
ύλη, κάτω από αυτήν παρατίθενται τέσσερις απαντήσεις μεταξύ των οποίων δύναται να επιλέξει ο
υποψήφιος (Α, Β, Γ, Δ) και κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με ένα βαθμό, ενώ λανθασμένη απάντηση ή απουσία απάντησης με μηδέν. Ως λανθασμένη απάντηση νοείται και η επιλογή περισσοτέρων της μιας απάντησης.

Υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 50% θεωρείται επιτυχών των
γραπτών εξετάσεων, ενώ αν συγκεντρώσει βαθμολογία μικρότερη, θεωρείται αποτυχών των γραπτών
εξετάσεων και αποκλειστέος του διαγωνισμού.

Ομοίως, αποκλειστέοι του διαγωνισμού θεωρούνται οι υποψήφιοι που δεν προσήλθαν στις γραπτές εξετάσεις, καθώς και εκείνοι που αποβλήθηκαν από αυτές.

Ο πίνακας των αποτελεσμάτων συντάσσεται διαιρεμένος ανά κατηγορία/πτυχίο, κατά φθίνουσα σειρά
βαθμολογίας, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και αποστέλλεται στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων
Πόρων/Α.Π.Σ. Ο ανωτέρω πίνακας περιλαμβάνει και τους αποτυχόντες των γραπτών εξετάσεων.

Η εξεταστέα ύλη ανά μάθημα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος
www.fireservice.gr με νεότερη ανακοίνωση.

Αιτήσεις τώρα

Οι υπηρεσίες workenter.gr είναι εδώ, για να σας δημιουργήσουν την αίτηση, να συντάξουν τις απαραίτητες δηλώσεις και να ελέγξουν τα δικαιολογητικά. 

Αξιοποιείστε την ευκαιρία, τηλεφωνόντας τώρα στα:

  • 211 9555 025
  • 211 9555 099
  • 211 9555 050

Ώρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έςω Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα.

Εναλλακτικά

Στείλτε e-mail στη διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας στο θέμα "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ" και μέσα στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνό σας. 

Εργασιακός σύμβουλος θα σας απαντήσει για τα επόμενα βήματα.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram