Πυροπροστασία 2024: Θέσεις για οδηγούς και δασεργάτες στην Δυτική Μάνη

Θέσεις εργασίας για οδηγούς και εργάτες δασοπροστασίας, διατίθενται στον Δήμο Δυτικής Μάνης για την κάλυψη έκτακτων εποχικών αναγκών πυροπροστασίας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση πέντε μηνών. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Πυροπροστασία 2024: Θέσεις εργασίας στην Δυτική Μάνη: Γενικά προσόντα πρόσληψης Όλοι οι υποψήφιοι χρειάζεται: … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πυροπροστασία 2024: Θέσεις για οδηγούς και δασεργάτες στην Δυτική Μάνη.