ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Ανοίγει για «Πρώτο Ένσημο» και 150.000 θέσεις εργασίας

Δεύτερη ευκαιρία για επιδότηση
Ανοίγει το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για διορθώσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων «Πρώτο Ένσημο» και στο ανοικτό πρόγραμμα 150.000 νέων επιδοτούμενων

Ανοίγει από σήμερα Τετάρτη 25 Ιανουαρίου το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για διορθώσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων «Πρώτο Ένσημο» και στο ανοικτό πρόγραμμα 150.000 νέων επιδοτούμενων.

Ειδικότερα, από σήμερα 25 έως 31 Ιανουαρίου 2023 το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για μια σειρά διορθώσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς ΙΒΑΝ ωφελούμενων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο κατά την προαναφερθείσα περίοδο για τις κάτωθι διορθώσεις:

  • Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να διορθώσουν το πιστωτικό ίδρυμα και τον τραπεζικό τους λογαριασμό (ΙΒΑΝ), υποβάλουν ορθή επανάληψη της σχετικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
  • Οι ωφελούμενοι νέοι που επιθυμούν να διορθώσουν το πιστωτικό ίδρυμα και τον τραπεζικό τους λογαριασμό (ΙΒΑΝ), υποβάλουν ορθή επανάληψη της σχετικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής για την ένταξή τους στο πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ.

Δεύτερη ευκαιρία για επιδότηση

Διευκρινίζεται ότι οι ορθές επαναλήψεις των ΙΒΑΝ από τους δικαιούχους στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων αφορούν επιδοτήσεις που θα καταβληθούν στους δικαιούχους και σε κάθε περίπτωση δεν αφορούν σε επιδοτήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί στους αρχικά δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επιπλέον, επειδή έχει παρατηρηθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ότι ένας αριθμός ωφελούμενων που έχουν ενταχθεί στο ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ ή στον συνδυασμό του ΠΡΩΤΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ με το Πρόγραμμα 150.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, δεν έχει υποβάλει την απαιτούμενη ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ένταξής τους, θα πρέπει εγκαίρως να την υποβάλλουν, προκειμένου να καταστεί δυνατή και σε αυτούς η καταβολή της προβλεπόμενης επιδότησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία https://supportemployees.services.gov.gr και η πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram