Προσλήψεις στο Λιμενικό: Αιτήσεις σε τρεις προκηρύξεις - Η διαδικασία επιλογής

Όλες οι προθεσμίες
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις εκτός πανελληνίων στο Λιμενικό Σώμα

Στη δημοσιότητα δόθηκαν ΦΕΚ με τρεις διαγωνισμούς για την απευθείας κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις εκτός πανελληνίων στο Λιμενικό Σώμα.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν δημοσιευθεί δύο προκηρύξεις και προσχέδιο τρίτης για πρόσληψη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ειδικότερα, μέσω των διαγωνισμών επιλέγονται στελέχη ειδικότητας Νομικού, Τεχνικού και Κυβερνήτες.

Μόνιμες προσλήψεις για 118 Αξιωματικούς (ειδικότητας Τεχνικού, Κυβερνήτη, Μηχανικού)

Τη δυνατότητα μόνιμης πρόσληψης στο Λιμενικό Σώμα έχουν πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 25 διαφορετικών τμημάτων και Σχολών.

Οι δύο προκηρύξεις του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για τον διορισμό 118 στελεχών αποτελούν ιδανική προκήρυξη για όσους υποψηφίους θέλουν να καταλάβουν θέσεις Κυβερνήτη, Μηχανικού και Τεχνικού στο Λιμενικό Σώμα.

Κύριο χαρακτηριστικό και των δύο προκηρύξεων είναι ότι αποτελούν «σπάνιες» προκηρύξεις για το Λιμενικό Σώμα καθώς είναι εκτός Πανελληνίων εξετάσεων. Από τον τελευταίο διαγωνισμό του 2019 μεσολάβησε απόφαση για ένταξη των Παραγωγικών Σχολών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στις Πανελλήνιες.

Προσλήψεις ειδικότητας Τεχνικού στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

 

Αναλυτικά, η πρώτη προκήρυξη αφορά την πρόσληψη προσωπικού από διπλωματούχους Σχολών Πολυτεχνείων και Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Θα προσληφθούν με την ειδίκευση Τεχνικού οι υποψήφιοι διπλωματούχοι των εξής τμημάτων και σχολών:

 1. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
 2. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
 3. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 4. Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 5. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
 6. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 7. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 8. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 9. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 10. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
 11. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 12. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 13. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
 14. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 15. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 16. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης
 17. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 18. Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
 19. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 20. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 21.  Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 22. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 23. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος)

Όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, υποβάλουν αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη αλληλογραφία, τις ημερομηνίες από 01-09-2021, ημέρα Τετάρτη, έως και 30-09-2021, ημέρα Πέμπτη, στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

Λιμενικό: Θέσεις εργασίας ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού

 

Με τη δεύτερη προκήρυξη, επιλέγονται υποψήφιοι με την ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού.

Οι υποψήφιοι επιλέγονται από τις εξής σχολές:

 • Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Πλοιάρχων
 • Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Μηχανικών

Οι υποψήφιοι που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021.

Η κατανομή και πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως ακολούθως:

 • Ειδικότητα Κυβερνήτη Σαράντα πέντε (45) θέσεις, από πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Πλοιάρχων της ημεδαπής, με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), ως Αξιωματικοί Ε.Ν. Αν οι εν λόγω υποψήφιοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των προκηρυχθεισών στην εν λόγω ειδικότητα θέσεων, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους, πτυχιούχους Πλοίαρχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της αλλοδαπής και με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.
 • Ειδικότητα Μηχανικού Εξήντα (60) θέσεις, από πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Μηχανικών της ημεδαπής, με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), ως Αξιωματικοί Ε.Ν. Αν οι εν λόγω υποψήφιοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των προκηρυχθεισών στην εν λόγω ειδικότητα θέσεων, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους, πτυχιούχους Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της αλλοδαπής και με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Ολόκληρη η προκήρυξη

Προσλήψεις ειδικότητας Νομικού

Μέσω του νέου διαγωνισμού θα επιλεγούν Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Νομικού. Σημειώνεται ότι εκδόθηκε η προέγκριση του διαγωνισμού και αναμένεται το τελικό κείμενο της προκήρυξης.

. Ο διαγωνισμός αφορά υποψηφίους προερχόμενους από ιδιώτες πτυχιούχους τμημάτων νομικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής.

Οι εν λόγω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε νομικά θέματα ή διδακτορικό δίπλωμα σε νομικά θέματα.

Ολόκληρη η προκήρυξη 

Αιτήσεις τώρα

Επικοινωνία:

 • 211 9555 025
 • 211 9555 099
 • 211 9555 050

Εναλλακτικά

Στείλτε e-mail στη διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας στο θέμα "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ" και μέσα στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνό σας. 

Εργασιακός σύμβουλος θα σας απαντήσει για τα επόμενα βήματα.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram