Προσλήψεις μονίμων χωρίς αίτηση!

Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ
Μόνιμος διορισμός για τους συμμετέχοντες της 7Κ/2019, χωρίς την υποβολή αίτησης

Ακόμα διορίζονται όσοι συμμετείχαν στην προκήρυξη μονίμων του ΑΣΕΠ 7Κ/2019.

Με ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή, προχωράει στην κάλυψη 38 μονίμων θέσεων με επιλαχόντες, για την ενίσχυση φορέων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι υποψήφιοι θα κληθούν για υποβολή δικαιολογητικών, χωρίς την δημιουργία καινούργιας αίτησης.

ΑΣΕΠ 7Κ/2019: Ακόμα διορίζονται επιλαχόντες - Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, αναφέρει αναλυτικά:

"Γνωστοποιείται η πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν.4765/2021, (Α΄6), όπως ισχύει, τριάντα οκτώ (38) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε εποπτευόμενους φορείς πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 7Κ/2019 (ΦΕΚ 42/2019, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω
προκήρυξη.

Η πλήρωση των θέσεων θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της προκήρυξης 7Κ/2019 των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. θέσης 504), ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κωδ. θέσης 510), ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (κωδ. θέσης 526), ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κωδ. θέσεων 617 και 619), ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (κωδ. θέσεων 705, 707, 709, 710, 712, 717, 721 και 723), ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (κωδ. θέσεων 744 και 745), ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (κωδ. θέσης 746), ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ (κωδ. θέσεων 748 και 750), ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (κωδ. θέσης 807) και ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (κωδ. θέσεων 810, 811, 812 και 815), βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει εφόσον έχουν κληθεί ή πρόκειται να υποβάλουν, εάν κληθούν και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους.

Προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, (για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 10/1/2020 και για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 28/1/2020) στην ανωτέρω προκήρυξη, δεν εξετάζονται.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων υποψηφίων, από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης".

 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram