Προσλήψεις 65 ατόμων στον ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά

Ειδικότητες, προσόντα
Οι θέσεις αφορούν στις περιοχές: Χαλκηδόνα, Αλεξάνδρεια, Γιαννιτσά, Θεσσαλονίκη.

Στη πρόσληψη 65 υπαλλήλων προχωρά ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει για 4 μήνες αλλά μπορεί να παραταθεί έως 4 μήνες ακόμη ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού και δε θα υπερβαίνει τους οκτώ μήνες.

Οι θέσεις αφορούν στις περιοχές: Χαλκηδόνα, Αλεξάνδρεια, Γιαννιτσά, Θεσσαλονίκη.

Προσλήψεις 65 ατόμων στον ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά - Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Δείτε την λίστα με τις ειδικότητες:

 • ΠΕ Γεωτεχνικοί
 • ΠΕ Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες
 • ΔΕ Χειριστές Εκσκαπτικών Μηχανημάτων (Διαμορφωτές Γαιών)
 • ΔΕ Γεωργοτεχνίτες
 • ΔΕ Επόπτες Υδρονομέων
 • ΥΕ Υδρονομείς
 • ΥΕ Εργατοτεχνίτες

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας 18 - 67 ετών.

Προσλήψεις 65 ατόμων στον ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά - Ποιες βαθμίδες εκπαίδευσης αφορούν

Οι προσλήψεις αφορούν άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ 2 και να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο και οι κωδικοί θέσης είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή:

 • Στην Κεντρική Υπηρεσία , 26ης Οκτωβρίου 43 - Θεσσαλονίκη (υπόψη Σ. Μαυροπούλου, με αναπληρώτριες τις Δ.Γοριδάρη , κ. Τέμπου και κ. Μπαντή, τηλέφωνο: 2310543860) από 8:00 π.μ. έως 14:00.
 • Στην Αλεξάνδρεια, Αριστοτέλους 25 (υπόψη Α. Μηνοπούλου, τηλέφωνο: 2333023578) από 8:00 π.μ. έως 14:00.
 • Στα Γιαννιτσά, Π. Μελά 17 (υπόψη Θ. Κοπαράνη, τηλέφωνο: 2382022730) από 8:00 π.μ. έως 14:00.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Αναμένεται

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
1
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών [Εποχικό Προσωπικό]
1
ΔΕ Διοικητικών γραμματέων
3
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
12
ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Διαμορφωτή γαιών)
1
ΔΕ Γεωργοτεχνιτών [ΓΟΕΒ]
2
ΔΕ Εποπτών υδρονομέων
2
ΥΕ Εργατοτεχνιτών
10
ΥΕ Υδρονομείς
32
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram