Προσλήψεις 100 διοικητικών υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων στην Κομισιόν

Προϋποθέσεις, προθεσμία
Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού καλύπτει δύο τομείς.

Γενικό διαγωνισμό διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για την πρόσληψη 100 ατόμων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα η Γενική της Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (ΓΔ DEFIS), ενδέχεται να προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης (ομάδες καθηκόντων AD 7 και AD 9).

Διοικητικοί υπάλληλοι (AD 7) και εμπειρογνώμονες (AD 9) θα απασχοληθούν στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και του διαστήματος.

Σημειώστε θέσεις - τομείς - κλάδους:

  • 32 άτομα - AD 7 - Αμυντική Βιομηχανία
  • 16 - AD 9 - Αμυντική Βιομηχανία
  • 35 - AD 7 - Διάστημα
  • 17 - AD 9 - Διάστημα

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού καλύπτει δύο τομείς, καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει δύο βαθμούς.

Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν τομέα και για έναν βαθμό εντός του επιλεγμένου τομέα.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να κάνουν την επιλογή τους κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας και δεν θα είναι σε θέση να την τροποποιήσουν μετά την επικύρωση της αίτησής τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  • απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ
  • έχουν εκπληρώσεις τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας είναι διαθέσιμη στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας σε οποιαδήποτε από αυτές εκτός από την ενότητα «Αξιολογητής ταλέντου», η οποία πρέπει να συμπληρωθεί στην αγγλική γλώσσα.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram