Υπ. Πολιτισμού: 10 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Προσόντα, προθεσμία
Αρχαιολόγοι και εργάτες θα δουλέψουν για δύο μήνες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας, του υπουργείου Πολιτισμού.

Στη πρόσληψη δέκα υπαλλήλων προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας, του υπουργείου Πολιτισμού.

Ζητούνται αρχαιολόγοι και εργάτες.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει δίμηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη
λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν άτομα Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας, Σιδηρ. Σταθμού 8, 53100 Φλώρινα, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Ιωάννας Τσιόκανου (τηλ. επικοινωνίας: 2385028206, 23282).

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ 

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρη η προκήρυξη" για να διαβάσετε το σύνολο του κειμένου.

Ημερομηνία Λήξης: 06/10/2022

ΠΕ Αρχαιολόγων
3
ΥΕ Εργατών
7
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram