Προσλήψεις 14 ατόμων στον δήμο Αθηναίων

Προσόντα, δικαιολογητικά
Δουλειά έως 21/09/2022 για 14 εργάτες γενικών καθηκόντων στις παιδικές εξοχές του Άγιου Ανδρέα Νέας Μάκρης.

Την πρόσληψη 14 εργατών γενικών καθηκόντων προωθεί ο Δήμος Αθηναίων.

Κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Διεύθυνσης Παιδικής
Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) που εδρεύουν στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από ανάληψη υπηρεσίας έως 21/09/2022.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα προσληφθούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος
(τηλ. επικοινωνίας: 2105277450, 2105277509, 2105277480, 2105277553, 2105277452, 2105277510,
2105277514, 2105277516, 2105277520).

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής
της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 7 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε αναλυτικά προσόντα και δικαιολογητικά.

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρη την προκήρυξη:

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ 

Ημερομηνία Λήξης: 29/06/2022

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [Εποχικό Προσωπικό]
14
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram