Κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί φροντιστές και βοηθητικό προσωπικό στα Χανιά

Προσόντα, προθεσμία
Οκτάμηνη απασχόληση για άτομα Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας.

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας, που εδρεύει στα Χανιά, ενισχύεται με νέο προσωπικό.

Ζητούνται κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί φροντιστές και βοηθητικό προσωπικό.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν άτομα Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά
([email protected]), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΟΚΟΙΠΠ, ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΤΚ 73135 ΧΑΝΙΑ απευθύνοντας της στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Φουντουλάκη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας 2821341627).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το σύνολο του κειμένου.

Διαβάστε επίσης:

Ημερομηνία Λήξης: 30/09/2022

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών [Εποχικό Προσωπικό]
1
ΤΕ Εργοθεραπευτών
1
ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών
1
ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό
1
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram