Ετήσιες συμβάσεις στο δήμο Γαλατσίου

Προσόντα, δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022.

Την πρόσληψη νοσηλευτών προωθεί ο Δήμος Γαλατσίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει δωδεκάμηνη σύμβαση εργασίας.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών
  • Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
  • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 του ν.3584/07 (ΦΕΚ 143Α’)
  • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ 

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρη η προκήρυξη" για να διαβάσετε το σύνολο του κειμένου.

Ημερομηνία Λήξης: 03/10/2022

ΤΕ Νοσηλευτών
1
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram