ΑΣΕΠ: Υδραυλικοί και χειριστές στη Ροδόπολη Σερρών

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, ολόκληρη την προκήρυξη
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας

Με τέσσερις υπαλλήλους  ενισχύεται η Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σιντικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ.), που εδρεύει στο Δήμο Σιντικής στη Ροδόπολη Ν. Σερρών

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Θα προσληφθεί άτομα  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σιντικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ.), Ροδόπολη Δήμου Σιντικής, Τ.Κ. 62055, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Προσωπικού, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Τσούτσουρα (τηλ. επικοινωνίας: 23270 22862).

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το σύνολο του κειμένου.

Διαβάστε επίσης:

Αναμένεται

ΔΕ Βοηθοί Τεχνίτες Υδραυλικοί
3
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB) [Εποχικό Προσωπικό]
1
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram