ΑΣΕΠ: Βρεφονηπιοκόμοι στο δήμο Σύρου-Ερμούπολης

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, ολόκληρη την προκήρυξη
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 11μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται

Στην πρόσληψη ενός υπαλλήλου προχωράει ο δήμος Σύρου Ερμούπολης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 11μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Θα προσληφθεί άτομο Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης με ειδικότητα βρεφονηπιοκόμου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός
δωδεκαμήνου.
5. Βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της προϋπηρεσίας, ενώ για την
προϋπηρεσία στο δημόσιο βεβαίωση από τον φορέα.
6. Πιστοποιητικό Υγείας για τους επιτυχόντες και πριν την πρόσληψη

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, Πλατεία Μιαούλη, Eρμούπολη Σύρος Τ.Κ. 84100, απευθύνοντας την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας: 22813-61056/51/50).

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ 

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το σύνολο του κειμένου.

 

Αναμένεται

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
1
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram