ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στη Τήλο

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, ολόκληρη την προκήρυξη
Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Την πρόσληψη ενός υπαλλήλου ανακοίνωσε ο δήμος Τήλου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβασης έως 31-8-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών και να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας βρεφονηπιοκόμων.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά
([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: 1ος Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός νήσου Τήλου, Δήμος Τήλου, Μεγάλο Χωριό, Τ.Κ. 85002, υπόψιν κας Ειρήνης Ανεμογιάννη (τηλ. επικοινωνίας: 22463-60515).

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Αναμένεται

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
1
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram