ΑΣΕΠ: Παιδίατροι στο δήμο Ρεθύμνης

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, ολόκληρη την προκήρυξη
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31 Ιουλίου 2023

Την πρόσληψη ενός υπαλλήλου προωθεί ο δήμος Ρεθύμνης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31 Ιουλίου 2023, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Θα προσληφθεί άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία υπηρεσίας του δήμου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση.
2. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8
του υπαλληλικού κώδικα.
4. Αντίγραφο πτυχίου.
5. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
6. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου.
7. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
8. Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο από την οποία να προκύπτει ο συνολικός
χρόνος άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος, μετά την λήψη τίτλου ειδικότητας
Παιδιάτρου.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ 

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Αναμένεται

ΠΕ Παιδιάτρων
1
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram