ΑΣΕΠ: Δουλειά στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, ολόκληρη την προκήρυξη
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου

Με έξι υπαλλήλους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως 31/12/22, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Θα προσληφθούν άτομα εκπαιδευτικών βαθμίδων ΤΕ και ΔΕ.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως τη Δευτέρα 10  Οκτωβρίου είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο τμήμα προσωπικού του φορέα.

Εμπειρία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ -ΤΕ–ΔΕ-ΥΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τις κατηγορίες ΠΕ - ΔΕ-ΥΕ νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

Για όλες τις κατηγορίες η εμπειρία θα μοριοδοτείται μετά τη λήψη του σχετικού τίτλου σπουδών εκτός από τις κατηγορίες ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ΥΕ Εργατών, για τις οποίες η συναφής εμπειρία μοριοδοτείται ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας που αποκτήθηκε (ΔΕ ή ΥΕ) και του χρόνου απόκτησης κάθε τίτλου σπουδών.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ 

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρη η προκήρυξη" για να διαβάσετε το σύνολο του κειμένου.

Ημερομηνία Λήξης: 10/10/2022

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
5
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
1
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram