ΑΣΕΠ: 32 θέσεις στο Ωδείο Πάτρας

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, ολόκληρη την προκήρυξη
Θα προσληφθούν άτομα εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

Την πρόσληψη 32 υπαλλήλων προωθεί ο Πολιτιστικός Οργανισμός του δήμου Πατρέων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνες και 9μηνες  συμβάσεις  εργασίας, οι οποίες  δεν παρατείνονται ούτε ανανεώνονται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Θα προσληφθούν άτομα εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ ,ΤΕ και ΔΕ.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
  της θέσεως που επιλέγουν.
 • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
  συμπαράσταση).
 • Οι άνδρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις
  στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγή νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση
  των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην χώρα των
  οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.
 • ΙΙ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ
  ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  Ο/η υποψήφιος- α διδάσκων-ουσα αξιολογείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
 • Τίτλοι σπουδών (50 %)
 • Προϋπηρεσία (15%)
  Καλλιτεχνική δραστηριότητα (17,5%)
 •  Εντοπιότητα (2,5%)
 • Κοινωνικοεργασιακά κριτήρια (5%)
 •  Προσωπικότητα (συνέντευξη) (10%)

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ 

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το σύνολο του κειμένου.

Διαβάστε επίσης:

 

Αναμένεται

ΠΕ Μουσικών
7
ΤΕ Μουσικών
4
ΠΕ Δάσκαλος Ζωγραφικής
2
ΑΣΕΠ: 32 θέσεις στο Ωδείο Πάτρας
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram