Πρόγραμμα: 1.380 ευρώ -άμεσα- σε 1.400 ανέργους

Κατάρτιση - Προγράμματα
Πρόγραμμα: 1.380 ευρώ -άμεσα- σε 1.400 ανέργους
Κατάρτιση από τον ΣΒΒΕ
Φοιτήτρια διαβάζει βιβλίο
Ιδιαίτερη ευαισθησία στην κατάρτιση των νέων επιδεικνύει (και μάλιστα συστηματικά) ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
Μιχάλης Τσιλιβάκος
24/08/2018 | 14:48

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ως συνδικαιούχοι, έχουν αναλάβει την υλοποίηση των πράξεων:

 • Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics
 • Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής

Προβλέπονται:

 • Υλοποίηση «Θεωρητικής Κατάρτισης» 120 ωρών και «Πρακτικής Άσκησης» 260 ωρών
 • Πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων ανά ωφελούμενο, και,
 • Εξατομικευμένη προσέγγιση – συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση
 • Επίδομα κατάρτισης ύψους 1.380 ευρώ

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και προσόντων, θα εισπράξουν:

 1. εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, και,
 2. εκπαιδευτικό επίδομα 3 ευρώ ανά ώρα πρακτικής άσκησης συμπεριλαμβανομένων επίσης των νόμιμων κρατήσεων

Σημειώστε:

 • Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο διοικητική περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή διοικητικής περιφέρειας

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελούμενων αρχίζει στις 8 Αυγούστου 2018 και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 (ώρα 17:00).
 

sabbakhs.png

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κ. Αθανάσιος Σαββάκης, στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΒΒΕ
Media Folder 

Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους και να έχουν προσκομίσει είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου τους, και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. επόμενη ενότητα).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Για να καταθέσετε αίτηση συμμετοχής, πατήστε ΕΔΩ

Εξέλιξη

Ποιους αφορά

Άνεργοι νέοι οι οποίοι:

 • Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 25ο της ηλικίας τους
 • Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Όροι συμμετοχής - αμοιβή

Προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 • Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας (http://www.sbbe-edu.gr) την αίτηση συμμετοχής
 • Να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Πλ. Μοριχόβου 1, ΤΚ 54625 Θεσσαλονίκη
Δικαιολογητικά

Σε αντίγραφο:

 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • Τίτλος σπουδών
 • Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2018
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 • Βεβαίωση ανεργίας
 • Ατομικό σχέδιο δράσης (ΟΑΕΔ) ή βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα 
Χρήματα
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, και,
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 3 ευρώ ανά ώρα πρακτικής άσκησης συμπεριλαμβανομένων επίσης των νόμιμων κρατήσεων

Κριτήρια - Μόρια

Όχι
URL