Πρόγραμμα: 1.380 ευρώ -άμεσα- σε 1.400 ανέργους

Κατάρτιση - Προγράμματα
Πρόγραμμα: 1.380 ευρώ -άμεσα- σε 1.400 ανέργους
Λήγει αύριο Παρασκευή (17:00 μ.μ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Φοιτητές και φοιτήτριες με φόντο καφέ βιβλιοθήκες
Σημαντικά κριτήρια, ο χρόνος ανεργίας και το ατομικό εισόδημα
Μιχάλης Τσιλιβάκος
10/05/2018 | 16:32

Με 1.380 ευρώ θα ενισχυθούν 1.400 άνεργοι ηλικίας 18 - 24 ετών, για κατάρτιση στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Την ενίσχυση ΕΣΠΑ προσφέρει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), σε νέους που διαθέτουν δίπλωμα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι καταρτιζόμενοι θα εργαστούν σε επιχειρήσεις των περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Αν.Μακεδονίας, Θράκης, Δυτ.Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Η δράση περιλαμβανει:

 • 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
 • 260 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις από το Μητρώο του ΣΕΠΒΕ
 • Δωρεάν Πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων
 • Εξατομικευμένη προσέγγιση- συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση

Αιτήσεις, ΕΔΩ

Δείτε αναλυτικά τις προυποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής.

Εξέλιξη

Ποιους αφορά

 • Άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής
 • Άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Όροι συμμετοχής - αμοιβή

Προϋποθέσεις
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 25ο της ηλικίας τους
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας  του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
 • Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας
Δικαιολογητικά

Αντίγραφα:

 • Αστυνομικής ταυτότητας
 • Τίτλου σπουδών
 • Εκκαθαριστικού εφορίας
 • Κάρτας ανεργίας σε ισχύ
 • Ατομικού σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ)
Χρήματα

1.380 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως εξής:

 • Θεωρητική κατάρτιση: €600
 • Πρακτική άσκηση: €780

Κριτήρια - Μόρια

 • Διάρκεια ανεργίας (έως 20 μόρια για άνω των 9 μηνών)
 • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (έως 20 μόρια για ατομικό εισόδημα €3.500)
 • Εκπαιδευτικό επίπεδο (έως 10 μόρια για αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
Ναι