Νέο πρόγραμμα: 4.000 άνεργοι στο λιανικό εμπόριο, με 1.471 ευρώ

Κατάρτιση - Προγράμματα
Νέο πρόγραμμα: 4.000 άνεργοι στο λιανικό εμπόριο, με 1.471 ευρώ
Πατήστε το κουμπί "Υποβολή αίτησης" και δηλώστε τώρα -εύκολα και απλά- τη συμμετοχή σας
Η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων εκπνέει στις 28 Φεβρουαρίου
23/02/2018 | 14:13

Αξιοποιήστε, τώρα, την ευκαιρία για επιδοτούμενη κατάρτιση που παρέχει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Το πρόγραμμα αφορά όλη τη χώρα, απευθύνεται σε 4.000 ανέργους, ηλικίας 18-24 ετών, και αποφέρει στους ωφελούμενους έως και 1.471,60 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέτουν αίτηση συμμετοχής, έως τα μεσάνυχτα της 28ης Φεβρουαρίου, στον ιστότοπο της ΕΣΕΕ (πατήστε το κουμπί «Υποβολή αίτησης»).

Σημειώστε:

 • Οι νέοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την έναρξη του προγράμματος
 • Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο διοικητική περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή διοικητικής περιφέρειας
 • Κατά την ένταξή του στο πρόγραμμα ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του
Εξέλιξη

Ποιους αφορά

 • Άνεργοι, ηλικίας 18-24 ετών

Όροι συμμετοχής - αμοιβή

Προϋποθέσεις
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ (είτε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας είτε όχι)
 • Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο - φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης
 • Να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
Δικαιολογητικά
 • Αίτηση συμμετοχής
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο απολυτήριου Γυμνασίου, Λυκείου ή άλλου τίτλου σπουδών
 • Εκκαθαριστικό Εφορίας έτους 2016 (ατομικό ή οικογενειακό)
 • Αντίγραφο δελτίου ανεργίας εν ισχύ
 • Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ)
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές
Χρήματα
 • 1.471,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και κρατήσεων)

Κριτήρια - Μόρια

 • Χρόνος ανεργίας: έως 20 μόρια
 • Εισόδημα: έως 20 μόρια, ως εξής:
Οικογενειακό (€) Ατομικό (€) Μόρια
0 - 7.000 0 - 3.500 20
7.001 - 10.000 3.501 - 5.000 15
10.001 - 16.000 5.001 - 8.000 10
16.001 - 26.000 8.001 - 12.000 5
26.001 και άνω 12.001 και άνω 0
Ναι