«Μπόνους» σε εταιρίες (700€ / μήνα) για την πρόσληψη ΑμεΑ

Κατάρτιση - Προγράμματα
«Μπόνους» σε εταιρίες (700€ / μήνα) για την πρόσληψη ΑμεΑ
Ποιοι και πως συμμετέχουν, τα «μυστικά» της προκήρυξης
Η εγγραφή στον ΟΑΕΔ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στην διαδικασία
26/09/2017 | 01:11

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ).

Η επιδότηση για κάθε μήνα εργασίας των ωφελούμενων ανέργων ανέρχεται μέχρι του ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως για τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και μέχρι του ποσού των 350 ευρώ (μηνιαίως) για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση. Σημειώστε, ότι η επιχορήγηση αφορά μισθολογικό κόστος και ασφαλιστικές εισφορές.

Στην προκήρυξη του προγράμματος με σαφήνεια αναφέρεται ότι επιχορηγείται η απασχόληση των ατόμων αυτών αρχικώς για 12 μήνες, ενώ παρέχεται η δυνατότητα επεκτάσης του χρόνου επιδοτούμενης απασχόλησης για άλλους 24 μήνες (12+12). 

Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν όλες οι επιχειρήσεις που πληρούν μια απαραίτητη προϋπόθεση: να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προσέξτε: οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Η σύσταση γίνεται σύμφωνα με τις επαγγελματικές επιλογές των ανέργων ΑμεΑ που έχουν καταγραφεί κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης του Οργανισμού.

Ποιους αφορά

 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
 • Δήμους και Περιφέρειες
 • Άνεργους ΑμεΑ, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ

Όροι συμμετοχής - αμοιβή

Προϋποθέσεις
 • Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει λάβει ποσό οικονομικών ενισχύσεων μικρότερο των €200.000 τα τρια τελευταία οικονομικά έτη (έλεγχος από τον ΟΑΕΔ)
 • Η επιχείρηση δεν πρέπει να έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά την διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • Οι άνεργοι ΑμεΑ να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και να έχουν αναπηρία άνω του 50%
Δικαιολογητικά
 • Έντυπο Β με τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις
 • Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) για το σύνολο του προσωπικού
 • Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
 • Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας
Χρήματα
 • €700 / μήνα (για εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης)
 • €350 / μήνα (για εργαζόμενο μερικής απασχόλησης)

Κριτήρια - Μόρια

Όχι