Κατάρτιση ανέργων με αμοιβή €1.471 (έως 25 Φεβρουαρίου)

Κατάρτιση - Προγράμματα
Κατάρτιση ανέργων με αμοιβή €1.471 (έως 25 Φεβρουαρίου)
Συμμετέχουν πτυχιούχοι και απόφοιτοι Λυκείου, Γυμνασίου - Δικαιολογητικά και προσόντα
Φοιτήτρια με κόκκινη μπλούζα διαβάζει όρθια ένα βιβλίο
Προβλέπεται θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πέντε αντικείμενα
22/02/2018 | 18:20

Ολοκληρώνεται στις 25 Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα (€1.471,6) για 3.000 ανέργους που επιθυμούν κατάρτιση στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Το πρόγραμμα προσφέρει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).

Η δράση ΕΣΠΑ αφορά νέους ηλικίας 18-24 ετών που διαθέτουν δίπλωμα υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημειώστε τις κρίσιμες προθεσμίες:

 • 25 Φεβρουαρίου: Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην διεύθυνση http://edu.sepe.gr
 • 28 Φεβρουαρίου: Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών στην διεύθυνση: Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
 • 260 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις από το μητρώο του ΣΕΠΕ
 • Δωρεάν Πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων
 • Εξατομικευμένη προσέγγιση- συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής

Ποιους αφορά

Ανέργους ηλικίας 18 -24 ετών, που επιθυμούν να καταρτιστούν στα αντικείμενα:

 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician)
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist)
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & Mobile apps Specialist)
 • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer)
 • Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist)

Όροι συμμετοχής - αμοιβή

Προϋποθέσεις
 • Να έχουν ηλικία 18-24 ετών.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
 • Να είναι απόφοιτοι Λυκείου, ΑΕΙ,ΤΕΙ
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
Δικαιολογητικά

Αντίγραφα:

 • Αστυνομικής ταυτότητας
 • Τίτλου σπουδών
 • Εκκαθαριστικού εφορίας
 • Κάρτας ανεργίας σε ισχύ
 • Ατομικού σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ)
Χρήματα

1.471,60 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως εξής:

 • Θεωρητική κατάρτιση: €639,60
 • Πρακτική άσκηση: €832

Κριτήρια - Μόρια

 • Διάρκεια συνεχόμενης Ανεργίας (έως 20 μόρια για άνω των 9 μηνών)
 • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (έως 20 μόρια για ατομικό εισόδημα €3.500)
 • Εκπαιδευτικό επίπεδο (έως 20 μόρια απόφοιτους Υποχρεωτικής εκπαίδευσης)
Ναι