Κατάρτιση 4.000 ανέργων στο λιανικό εμπόριο

Κατάρτιση - Προγράμματα
Κατάρτιση 4.000 ανέργων στο λιανικό εμπόριο
Αιτήσεις (ηλεκτρονικά) έως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου
Το πρόγραμμα αφορά ωφελούμενους ηλικίας 18-25 ετών
Πέτρος Παπαβασιλείου
27/11/2017 | 17:17

Νέα δράση από τον ΟΑΕΔ για την κατάρτιση και την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000 άνεργων νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών.

Οι ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι:

 • Πωλητής λιανικής
 • Εξωτερικός πωλητής
 • Στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου
 • Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
 • Προωθητής πωλήσεων λιανικού εμπορίου
 • Υπάλληλος γραφείου

Τη συγκεκριμένη δράση υλοποιεί η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου».

Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες, ενώ το επίδομα ανά ωφελούμενο ανέρχεται, κατά μέγιστο όριο, στο ποσό των 1.471,60 ευρώ.

Εξέλιξη

Ποιους αφορά

 • Άνεργους νέους, ηλικίας 18-25 ετών, εγγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ

Όροι συμμετοχής - αμοιβή

Προϋποθέσεις
 • Ηλικία έως 25 ετών
 • Εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
 • Να μην έχουν φοιτητική ιδιότητα
 • Έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης
 • Ατομικό Σχέδιο Δράσης
Δικαιολογητικά
 • Αίτηση
 • Ταυτότητα
 • Εκκαθαριστικό
 • Απολύτηριο/Πτυχίο
 • Δελτίο ανεργίας
Χρήματα

1.472 ευρώ, ως εξής:

 • Θεωρητικά: €640 (€5,33 Χ 120 ώρες)
 • Πρακτική: €832 (€3,20 Χ 260 ώρες)

Κριτήρια - Μόρια

 • Χρόνος ανεργίας: έως 20 μόρια
 • Εισόδημα: έως 20 μόρια, ως εξής:
Οικογενειακό (€) Ατομικό (€) Μόρια
0 - 7.000 0 - 3.500 20
7.001 - 10.000 3.501 - 5.000 15
10.001 - 16.000 5.001 - 8.000 10
16.001 - 26.000 8.001 - 12.000 5
26.001 και άνω 12.001 και άνω 0

 

Ναι