Κατάρτιση 3.600 ανέργων με αμοιβή 1.360 ευρώ

Κατάρτιση - Προγράμματα
Κατάρτιση 3.600 ανέργων με αμοιβή 1.360 ευρώ
Αιτήσεις έως 16 Απριλίου (τα μεσάνυχτα) -Προϋποθέσεις, προσόντα και μόρια
πρόγραμμα
Μιχάλης Τσιλιβάκος
10/04/2018 | 12:42

Ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, (16 Απριλίου), η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον 5ο κύκλο του προγράμματος voucher, που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (εεδε) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγών.  

Σημειώστε:

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψηφίους ηλικίας 18-24 ετών 
 • Αφορά στην κατάρτιση, πιστοποίηση, συμβουλευτική και επιδοτούμενη εργασία στο εμπόριο
 • Είναι διάρκειας 380 ωρών (120 ωρών θεωρητικής κατάρτισης και 260 ωρών πρακτικής άσκησης)

Σημαντικά:

 1. Κάθε άνεργος θα λάβει €600 από τη θεωρητική κατάρτιση και €780 από την πρακτική. Σύνολο: €1.360 
 2. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν στην ΕΕΔΕ, (Λεωφόρος Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων, ΤΚ 11144, ΑΘΗΝΑ), φάκελο με τα δικαιολογητικά. 
 3. Καταληκτική προθεσμία παραλαβής –και όχι αποστολής-των δικαιολογητικών από το πρωτόκολλο της ΕΕΔΕ ορίζεται η 23η Απριλίου 2018

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρο το πρόγραμμα.

Εξέλιξη

Ποιους αφορά

 • Άνεργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών. 

Όροι συμμετοχής - αμοιβή

Προϋποθέσεις
 • Οι ωφελούμενοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 25o  
 • Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΑΕΙ - ΤΕΙ
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης 
Δικαιολογητικά
 • Αίτηση συμμετοχής (ζητήστε την από τη γραμματεία του παρόχου)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού Εφορίας για το οικονομικό έτος 2017 (εισοδήματα 2016)
 • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ και τελευταίο αποδεικτικό ανανέωσης
 • Φωτοτυπία 1ης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ)
 • Βιογραφικό σημείωμα 
 • Υπεύθυνη Δήλωση
Χρήματα
 • Για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρία) €5
 • Για κάθε ώρα πρακτικής άσκησης €3

Κριτήρια - Μόρια

 • Διάρκεια ανεργίας (έως 20 μόρια για άνω των 9 μηνών)
 • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (έως 20 μόρια για ατομικό εισόδημα €3.500)
Ναι