ΕΒΖ: Παράταση για δύο χρόνια στο ειδικό επίδομα ανεργίας

Κατάρτιση - Προγράμματα
ΕΒΖ: Παράταση για δύο χρόνια στο ειδικό επίδομα ανεργίας
Παρέχονται το 80% του μισθού και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
Εργοστάσιο Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.
Κατεβάστε το ΦΕΚ και διαβάστε το προσεκτικά
10/01/2018 | 13:50

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε, (ΦΕΚ 11), η Κοινή Υπουργική Απόφαση, (ΚΥΑ), για την παράταση -κατά δύο χρόνια- της καταβολής της ειδικής επιδότησης ανεργίας στους πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε» (Ε.Β.Ζ. Α.Ε.).

Σημαντικό:

  • «Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, (σ.σ. δηλαδή, δύο τουλάχιστον χρόνια), συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτουμένων στους οικείους κλάδους του Ε.Φ.Κ.Α., του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και του Τ.Α.Υ.Ε.Β.Ζ. στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί».

Δείτε το ΦΕΚ: 

ebz.pdf

PDF iconebz.pdf
Media Folder 

 

Εξέλιξη

Ποιους αφορά

  • Πρώην εργαζόμενους της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.

Όροι συμμετοχής - αμοιβή

Προϋποθέσεις
  • Ένταξη στο καθεστώς ειδικής επιδότησης ανεργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3996/2011 «Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και Ρυθμίσεις Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης» και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1117/52/19-1-2012 (Β' 35)
Δικαιολογητικά
  1. Ισχύον δελτίο ανεργίας
  2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν είχε καμία απασχόληση ως μισθωτός ή ως έμπορος ή ως ελεύθερος επαγγελματίας κατά το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προηγούμενης υπαγωγής του στην ειδική επιδότηση ανεργίας προσωπικού της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ.
Χρήματα
  • Το 80% του μηνιαίου μισθού

Κριτήρια - Μόρια

Όχι
Αρχείο