Αιτήσεις από 17 Ιανουαρίου για 20.000 θέσεις εργασίας

Κατάρτιση - Προγράμματα
Αιτήσεις από 17 Ιανουαρίου για 20.000 θέσεις εργασίας
Χρήματα και προϋποθέσεις - Προσόντα και δικαιολογητικά
Ένας κύριος εισέρχεται σε γραφείο του ΟΑΕΔ - Ανοίγει γυάλινη πόρτα
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι πάνω από 18 ετών
Πέτρος Παπαβασιλείου
16/01/2018 | 13:58

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ το πρόγραμμα επιχορήγησης για την «πρώτη πρόσληψη» ανέργων από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και φορείς Κοινωνικής Οικονομίας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, διατίθενται 20.000 θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται:

 • στους 18 μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών
 • στους 12 μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω

Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων -από την πλευρά των εργοδοτών- ξεκινά την Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018, από τις 11 το πρωί, στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΟΑΕΔ.

Εξέλιξη

Ποιους αφορά

 • Άνεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών

Όροι συμμετοχής - αμοιβή

Προϋποθέσεις

Για επιχειρήσεις:

 • Επιχειρηματίες ηλικίας έως 35 ετών
 • Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας
 • Επιχειρήσεις που δεν απασχόλησαν ποτέ στο παρελθόν προσωπικό

Για ανέργους:

 • Άνεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
Δικαιολογητικά

Για επιδότηση:

 • Έντυπο Β
 • Ονοματεπώνυμο επιχειρηματιών
 • ΑΜΚΑ, ΑΜΕΦΚΑ
 • Ημερομηνία πρόσληψης
 • Ημέρες ασφάλισης
 • Δηλώσεις ΑΠΔ
Χρήματα
 • 50% του μηνιαίου κόστους (ανώτατο όριο τα 500 ευρώ)

Κριτήρια - Μόρια

Όχι