40.000 «μπλοκάκια» μπαίνουν στο «μισθολόγιο»

Κατάρτιση - Προγράμματα
40.000 «μπλοκάκια» μπαίνουν στο «μισθολόγιο»
Νέα δράση του ΟΑΕΔ για την μετατροπή των Δελτίων Παροχής σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μήνες
30/10/2017 | 17:26

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα που μετατρέπει την απασχόληση 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. 

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορηγεί για 12 μήνες επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους με "μπλοκάκι", ώστε αυτοί να ενταχθούν σε καθεστώς μισθωτού, πλήρης απασχόλησης.

Με τη δράση επιχορηγούνται οι εργοδοτικές εισφορές ενός έτους συμπεριλαμβανομένων των δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες.

Δείτε ποιους αφορά το πρόγραμμα, τα χρήματα και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή. Πατήστε, τώρα, το κουμπί "Συμπληρώστε την αίτηση" και δηλώστε ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας.  

Ποιους αφορά

 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)
 • Αμειβόμενους με ∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών σε δύο εργοδότες (το ανώτατο)

Όροι συμμετοχής - αμοιβή

Προϋποθέσεις
 • Ασφάλιση σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016
 • Σύμβαση σε ισχύ που να έχει αναρτηθεί στην ειδική πλατφόρμα του διαδικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ, τουλάχιστον, τρεις μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα
 • Να μην προσφέρεται εξαρτημένη εργασία στον ίδιο εργοδότη το 12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας της αίτησης
Δικαιολογητικά
 • Ονοματεπώνυμο 
 • Α.Μ.Κ.Α, Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α.
 • Ημερομηνία πρόσληψης, γέννησης
 • Ημερομίσθια κατά μήνα
 • Ακαθάριστες αποδοχές 
 • Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις
 • Αντίγραφο τελευταίου ∆.Π.Υ.
 • Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
 • Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού, ωρών εργασίας
 • Αντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού της επιχείρησης
Χρήματα
 • €350/μήνα πλήρους απασχόλησης
 • €350 δώρο Πάσχα
 • €175 επίδομα

Κριτήρια - Μόρια

Όχι