1.380 ευρώ για κατάρτιση σε 1.000 ανέργους

Κατάρτιση - Προγράμματα
1.380 ευρώ για κατάρτιση σε 1.000 ανέργους
Ποιοι και πως συμμετέχουν, αιτήσεις και δικαιολογητικά
Η κατάρτιση αφορά στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες
29/09/2017 | 15:33

Αμοιβή 1.380 ευρώ σε 1.000 άνεργους ηλικίας που επιθυμούν κατάρτιση στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, προσφέρει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ αφορά νέους ηλικίας 18-24 ετών που διαθέτουν δίπλωμα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι καταρτιζόμενοι θα εργαστούν σε επιχειρήσεις των περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Αν.Μακεδονίας, Θράκης, Δυτ.Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Η δράση περιλαμβανει:

 • 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
 • 260 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις από το Μητρώο του ΣΕΠΒΕ
 • Δωρεάν Πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων
 • Εξατομικευμένη προσέγγιση- συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση

Δείτε αναλυτικά τις προυποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα, τα διακιολογητυικά και τα κριτήρια επιλογής.

Ποιους αφορά

Ανέργους ηλικίας 18 -24 ετών που επιθυμούν να καταρτιστούν στα αντικείμενα:

 • Web development
 • Mobile development
 • Cloud computing
 • Digital Marketing
 • Web Design
 • Robotics
 • E-commerce

Όροι συμμετοχής - αμοιβή

Προϋποθέσεις
 • Να έχουν ηλικία 18-24 ετών.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στον τΟΑΕΔ
 • Να είναι απόφοιτοι Λυκείου, ΑΕΙ,ΤΕΙ
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
Δικαιολογητικά
 • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης αυτοπροσώπως
 • Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ
 • Βεβαιώσεις που πιστοποιούν το ετήσιο εισόδημα (οικογενειακό ή ατομικό)
 • Αντιγραφο τίτλου σπουδών
Χρήματα

1.380 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως εξής:

 • Θεωρητικη κατάρτιση: €600
 • Πρακτική άσσκηση: €780

Κριτήρια - Μόρια

 • Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα (Φορολογικό έτος 2015, αφορά στο συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό )
 • Επίπεδο εκπαίδευσης
 • Γνώση ξένης γλώσσας
Ναι