Υπολογίστε -με ένα κλικ- την καλοκαιρινή άδεια

Ειδήσεις
Υπολογίστε -με ένα κλικ- την καλοκαιρινή άδεια
Εφαρμογή της ΓΣΕΕ που ''λύνει'' τα χέρια στους εργαζόμενους - Τι ισχύει για το επίδομα αδείας
14/07/2019 | 17:21

Κατά τη διάρκεια της άδειάς τους, οι εργαζόμενοι δικαιούνται τις αποδοχές που θα έπαιρναν αν εργάζονταν κανονικά με πλήρη απασχόληση.

Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία επιδόματα (σε χρήμα ή σε είδος) και οι προσαυξήσεις.

Δικαιούνται επίσης επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές των ημερών άδειας, με ανώτατο όριο το 1/2 του μισθού, για τους αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλλει τις αποδοχές και το επίδομα άδειας στους εργαζόμενους στην αρχή της άδειας. Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν χορηγεί την άδεια, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές του χρόνου αδείας με προσαύξηση 100%.

Σημειώστε:

  • Ο χρόνος χορήγησης της ετήσιας άδειας καθορίζεται μετά από συμφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη
  • Οι μισοί τουλάχιστον εργαζόμενοι μιας επιχείρησης πρέπει να πάρουν την άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου
  • Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από την ημέρα που διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα
  • Επίσης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους

Δείτε ΕΔΩ τη μηχανή υπολογισμού της άδειας των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα, όπως την δημιούργησε η ΓΣΕΕ.