Υπ. Εργασίας: Ποιά προγράμματα θα εκδοθούν άμεσα

Ειδήσεις
Υπ. Εργασίας: Ποιά προγράμματα θα εκδοθούν άμεσα
Θα επιλεγούν υποψήφιοι έως 45 ετών - Πότε ο Β΄ κύκλος των πτυχιούχων
Μεταλλικό εικονίδιο σε πόντιουμ με την επιγραφή Υπουργείο Εργασίας
24/05/2019 | 16:00

Τρεις είναι οι δράσεις κατάρτισης και απασχόλησης που θα εκδοθούν σε πρώτο χρόνο. 

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, αυτές είναι:

  • Β΄ κύκλος της Δράσης 8/2018 (30.333 θέσεις). Το νέο πρόγραμμα, όπως έχει γράψει το workenterδεν θα αφορά σε παράταση της Δράσης 8/2018. Θα επιλεγεί νέο προσωπικό. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το νέο πρόγραμμα αναμένεται να βγει εντός Ιουνίου
  • Νέοι πτυχιούχοι, ηλικίας 24-29, θετικής, τεχνολογικής και οικονοµικής κατεύθυνσης. Θα διατεθούν 3.000 θέσεις. Αφορά στην κατάρτιση ανέργων αποφοίτων σχετικών αντικειµένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 40,2 εκατ. ευρώ.
  • Πρόγραμμα κατάρτισης σε εξειδικευμένες δεξιότητες Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για ανέργους αποφοίτους θετικών επιστημών έως 45 ετών. Το πρόγραμμα θα παρέχει τη δυνατότητα σε αποφοίτους θετικών επιστημών να κατευθυνθούν στον κλάδο της Πληροφορικής. Θέσεις: 3.000-3.500

Και οι τρεις αυτές δράσεις αναμένεται να εκδοθούν άμεσα.

Μικρή στασιμότητα καταγράφεται στον Β΄ κύκλο του προγράμματος για την πρόσληψη πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ σε φορείς του Δημοσίου.

Δεν υπάρχει πληροφόρηση -αυτή τη στιγμή- για το πότε αναμένεται να εκδοθεί.