Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: ''Τέλος χρόνου'' για τις αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ (eetaa.gr)

Ειδήσεις
Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: ''Τέλος χρόνου'' για τις αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ (eetaa.gr)
Ολόκληρη η διαδικασία για την υποβολή - Προθεσμία
παιδικοί σταθμοί
22/06/2019 | 09:16

Έως την ερχόμενη Παρασκευή (28/6) έχουν δυνατότητα υποβολής αιτήσεων οι δικαιούχοι δωρεάν θέσεων σε παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ.

Σημειώστε ότι όλοι οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα ικανοποιηθούν με μία οριστική κατανομή από την ΕΕΤΑΑ, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν εξαρχής τα οριστικά αποτελέσματα και εάν δικαιούνται voucher.

Δείτε αναλυτικά την διαδικασία για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης (υποσημέιωση: εντάσσονται και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία και δικαιούχοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια/συμπαράσταση παιδιού ή ΑμεΑ):

 • Συμπληρώστε τα στοιχεία αιτούσας στην καρτέλα Α. ΑΙΤΟΥΣΑ
 • Συμπληρώστε τα στοιχεία παιδιού/παιδιών, για τα οποία υποβάλετε αίτηση, στην καρτέλα Β. ΠΑΙΔΙ/ΠΑΙΔΙΑ
 • Επιλογή «Προσωρινή Αποθήκευση»: Αποθηκεύστε όσο συχνά επιθυμείτε τα στοιχεία της αιτούσας και τα στοιχεία παιδιού/παιδιών
 • Μηνύματα σφαλμάτων: Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης υποχρεωτικών στοιχείων ή εσφαλμένης εισαγωγής εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων. Φροντίστε να συμπληρώσετε σωστά την αίτηση ώστε αυτά να απαλειφτούν
 • Δείτε στην καρτέλα Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ, τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητο να στείλετε στην ΕΕΤΑΑ
 • Όταν είστε έτοιμες για την οριστική υποβολή της αίτησης, μεταβείτε στην καρτέλα Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ o Επιλέξτε την επιλογή «Αποδοχή όρων της πρόσκλησης». Επιλέξτε την επιλογή «Οριστική υποβολή αίτησης». Οι επιλογές αυτές παραμένουν απενεργοποιημένες όσο στα στοιχεία της αίτησης (αιτούσας και παιδιού/παιδιών) υπάρχουν μηνύματα σφαλμάτων
 • Επιλογή «Εκτύπωση αίτησης»: Η επιλογή αυτή, ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που έχετε υποβάλει την αίτηση («Οριστική υποβολή αίτησης»). Καμία άλλη εκτύπωση δεν γίνεται αποδεκτή (πχ. printscreen, εκτύπωση από τον φυλλομετρητή/browser, δείγμα αίτησης, αίτηση παλαιότερων ετών κ.λπ.)
 • Όταν υποβάλετε οριστικά την αίτηση, στείλτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μαζί με την εκτύπωση της τελευταίας οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής υπογεγραμμένη, στην ΕΕΤΑΑ. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε συρραπτικά ή συνδετήρες στα δικαιολογητικά
 • Διόρθωση στοιχείων αίτησης: Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αλλαγές στα στοιχεία της αίτησης για περιορισμένο αριθμό διορθώσεων o Επιλέξτε την επιλογή «Διόρθωση στοιχείων αίτησης» (περιορισμένος αριθμός). Διορθώστε τα στοιχεία που είναι λανθασμένα, και επαναλάβετε την διαδικασία οριστικοποίησης, εκτύπωσης και αποστολής. Προσοχή: Ηλεκτρονική αίτηση, που δεν είναι οριστικοποιημένη έως τη λήξη της προθεσμίας, εκλαμβάνεται ως μη υποβολή αίτησης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη προηγούμενων οριστικοποιημένων αιτήσεων

Για όλες τις αιτούσες απαιτείται:

 1. Εκτύπωση της τελευταίας υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986. Η αιτούσα οφείλει να υπογράψει την ανωτέρα εκτυπωμένη αίτηση (πρωτότυπη υπογραφή)
 2. Αποδεικτικό Στοιχείο Ταυτότητας (Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο)
 3. Εκτύπωση στοιχείων ΑΜΚΑ
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 5. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα 2018)

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να υποβάλετε την αίτησή σας (taxisnet).

URL
Δείτε το έγγραφο
https://web.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2019/aithsh_2019/v4.1/index...